Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Karar Konusu:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayı/Tarihi:
/
Yayınlanma Tarihi : 9.10.2017 Karar Sayısı : 17-18/281-121
Karar Tarihi : 1.6.2017 Karar Türü : Diğer
Florence Nightingale Hastaneleri Holding A.Ş. tarafından Grup Florence Nightingale Hastaneleri A.Ş.'nin sermayesinin %50'sini temsil eden hisselerin ve tam kontrolünün devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayınlanma Tarihi : 9.10.2017 Karar Sayısı : 17-18/273-117
Karar Tarihi : 1.6.2017 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 16-14/219-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında The Royal Bank of Scotland Plc. Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesinin, 4054 sayılı Kanun ve 2010/3 sayılı Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ uyarınca dosyaya giriş talebi.
Yayınlanma Tarihi : 9.10.2017 Karar Sayısı : 17-18/274-118
Karar Tarihi : 1.6.2017 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 16-14/219-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.’nin, 4054 sayılı Kanun ve 2010/3 sayılı Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ uyarınca dosyaya giriş talebi.
Yayınlanma Tarihi : 9.10.2017 Karar Sayısı : 17-18/272-116
Karar Tarihi : 1.6.2017 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 16-14/219-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında ING Bank A.Ş.’nin, 4054 sayılı Kanun ve 2010/3 sayılı Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ uyarınca dosyaya giriş talebi.
Yayınlanma Tarihi : 9.10.2017 Karar Sayısı : 17-17/253-106
Karar Tarihi : 24.5.2017 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin (…..)’sinin GRI Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması suretiyle teşebbüs üzerinde tek kontrolün sağlanması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayınlanma Tarihi : 9.10.2017 Karar Sayısı : 17-17/248-102
Karar Tarihi : 24.5.2017 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
CEFC Hainan International Oil Co., Ltd. ile Joint Stock Company National Company KazMunayGas tarafından KMG International N.V. üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verilmesi talebi.
Yayınlanma Tarihi : 9.10.2017 Karar Sayısı : 17-17/ 258-109
Karar Tarihi : 24.5.2017 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Ibrakom FZCO’nun hisselerinin %(…..)’inin CJ Lojistik Corporation tarafından Biskom International DMCC ve Selkar Trading FZE’den devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayınlanma Tarihi : 9.10.2017 Karar Sayısı : 17-17/249-103
Karar Tarihi : 24.5.2017 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
OMV Aktiengesellschaft tarafından doğrudan kontrol edilen OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş.’nin paylarının %100’ünün Vitol Investment Partnership Limited tarafından dolaylı olarak kontrol edilen VIP Turkey Enerji A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayınlanma Tarihi : 9.10.2017 Karar Sayısı : 17-17/250-104
Karar Tarihi : 24.5.2017 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Hitachi Automotive Systems Ltd. ile Honda Motor Co., Ltd. arasında ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayınlanma Tarihi : 5.10.2017 Karar Sayısı : 17-18/263-112
Karar Tarihi : 1.6.2017 Karar Türü : Rekabet İhlali
Orman ve Su İşleri Bakanlığının "İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği”ne istinaden yeni su abonelerinin ihtiyacı olan sayaçların 01.04.2017 tarihi itibarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından karşılanması kararı sonucu tek bir firmanın su sayacı ihalesini almasının 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği iddiası.