Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz Taslağı Çalıştay Daveti (28.11.2017)

Bilindiği üzere, yürürlükte olan “Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz” gözden geçirilerek, Kılavuz'un uygulanması sürecinde elde edilen tecrübeler ve karşılaşılan sorunlar çerçevesinde, AB mevzuatındaki gelişmeler ve ilgili sektördeki ihtiyaçlar da dikkate alınmak suretiyle, ilgili Kılavuz'un değiştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda "Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz Taslağı" hazırlanmış ve söz konusu Taslak Kurumumuz sitesinden kamuoyu görüşüne sunulmuştur.

Bu kapsamda, Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz Taslağına yönelik olarak, sektör paydaşlarından gelen görüşlerin tartışılması ve değerlendirilmesi amacıyla 12.12.2017 tarihinde Rekabet Kurumu merkez binasında bir toplantı düzenlenmesi planlanmaktadır.

Toplantıya katılmak isteyenlerin isimlerini ve iletişim bilgilerini duzenleme@rekabet.gov.tr e-posta adresine 5.12.2017 tarihine kadar göndermesi konusunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

                                                                                                                                                                                                                                                                   Rekabet Kurumu

Strateji Geliştirme, Düzenleme ve Bütçe Dairesi Başkanlığı

 

 

Toplantı Yeri: Rekabet Kurumu Üniversiteler Mahallesi

1597. Cadde No:9 Bilkent/Ankara

Toplantı Saati: 10.00