Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 15.2.2018 Dosya No : 2018-4-9
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
- Informa PLC - UBM Plc
Tarih : 13.2.2018 Dosya No : 2018-2-11
Niteliği : Devralma Pazar : Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri
Discovery Medya Hizmetleri Limited Şirketi-Doğuş Yayın Grubu A.Ş.
Tarih : 13.2.2018 Dosya No : 2018-1-7
Niteliği : Devralma Pazar : Makina ve teçhizat
Gemsat Gaz Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Pietro Fiorentini S.p.A
Tarih : 13.2.2018 Dosya No : 2018-4-7
Niteliği : Devralma Pazar : Sigortacılık
-Liberty Mutual Holding Company, Inc. - Liberty Seguros de Seguros Y Reseguros S.A - Liberty Sigorta A.Ş. - Talanx International AG
Tarih : 9.2.2018 Dosya No : 2018-3-12
Niteliği : Devralma Pazar : plastik, cam, metal, ağaç ve seramik üstüne baskı ve kalıp içi etiketleme
-Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. -Korsini Ambalaj Endüstrisi Yatırım ve Tic. A.Ş.
Tarih : 8.2.2018 Dosya No : 2018-2-10
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Pazar tanımı yapılmamıştır.
Rolls-Royce Overseas Holdings Limited-Kale Holding A.Ş.-TAEC Uçak Motor Sanayi A.Ş.
Tarih : 6.2.2018 Dosya No : 2018-4-6
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Diğer
- A.P. Moller Holding A/S - APMH Invest A/S - Mitsui&Co., Ltd.
Tarih : 6.2.2018 Dosya No : 2018-2-9
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Pazar tanımı yapılmamıştır.
International Business Machines Corporation-A.P. Moller-Maersk A/S
Tarih : 2.2.2018 Dosya No : 2018-1-5
Niteliği : Devralma Pazar : Kimyasal Ürünler
Solvay SA - BASF SE
Tarih : 1.2.2018 Dosya No : 2018-2-7
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Pazar tanımı yapılmamıştır.
Lenovo Group Limited-Fujitsu Limited