Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik (Pişmanlık Yönetmeliği)’nin Uygulanması İçin Bir Birim Oluşturuldu
“Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik (Pişmanlık Yönetmeliği)”, 

15 Şubat 2009 tarih ve 27142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kartellerin ortaya çıkarılması ve soruşturulması amacıyla Kurum ile aktif işbirliği yapanlara ceza verilmemesinin veya verilecek cezalarda indirim yapılmasının usul ve esaslarını belirleyen Pişmanlık Yönetmeliği’nde, Rekabet Kurulu tarafından Yönetmeliğin uygulanması için görevlendirilecek birimin, Rekabet Kurumu internet sayfasında ilan edileceği düzenlenmiştir. İlgili düzenleme çerçevesinde Rekabet Kurulu, Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin ÜNLÜ ve Rekabet Uzmanı Hüseyin COŞGUN'dan oluşan  bir birimin görevlendirilmesine karar vermiştir. Bu birim, Pişmanlık Yönetmeliği’nde belirlenen görevleri yerine getirmesinin yanı sıra, Yönetmelikten yararlanmak isteyenlerin bilgi taleplerine de cevap verecektir.

Pişmanlık Yönetmeliği’nden yararlanmak veya konu hakkında bilgi almak isteyenler için iletişim bilgileri aşağıdadır:

Telefon: +90 312 291 44 06

E-posta: pismanlik@rekabet.gov.tr