Kamu Tasarruf ve İşlemlerine Yönelik Rekabet Savunuculuğu

Piyasalardaki rekabetin kısıtlanması sonucunu yalnızca teşebbüs davranışları doğurmaz. Devlet, yapmış olduğu çeşitli düzenlemeler ve işlemlerle bir piyasadaki rekabetin kısıtlanmasına neden olabilir. Rekabet hukukunun teşebbüsleri muhatap alan klasik araçları ile devletin bu tür işlemlerinin denetlemesi mümkün değildir. Özellikle serbestleştirme ve özelleştirme aşamalarında piyasaların rekabetçi bir şekilde oluşması ve gelişmesi için bu durum daha da önem kazanmaktadır. Rekabet kurumlarının rekabeti etkileyebilecek yasa ve ikincil düzenlemelere ilişkin görüş bildirmesi ve mal ve hizmet piyasalarındaki rekabet koşullarını etkileyebilecek olan başta, regülasyon, de-regülasyon, özelleştirme ve yatırım politikaları olmak üzere, önemli politika süreçlerine aktif bir şekilde dahil olması ile ilgili politikaların rekabet açısından en iyi sonucu doğurması için çaba göstermesi etkin bir rekabet politikasına işlerlik kazandırılabilmesi için hayati derecede önemlidir.

Rekabet Kurumu’nun bu çerçevedeki rolü, rekabet politikasının diğer politikalar ve düzenlemeler bakımından dikkate alınmasını sağlamaktır. Bununla birlikte, Rekabet Kurumu’nun rekabet savunuculuğu çerçevesinde oluşturduğu görüşlerini kamuoyuna da açıklaması hem saydamlık açısından hem de bu görüşlerin ilgili otoriteler tarafından dikkate alınması bakımından önemlidir.