Eğitim, Seminer ve Sempozyumlar
Rekabet otoritesinin yerine getirmekle yükümlü olduğu en önemli amaçlarından biri olan rekabet savunuculuğu misyonu; tanıtmak, öğretmek ve benimsetmek özetiyle de ortaya konmaktadır.

Tanıtmak, öğretmek ve benimsetmek amacına ise hiç şüphesiz eğitim ile ulaşılmaktadır ve bu şekilde rekabetin faydaları konusunda toplumsal bilincin artırılması, genel olarak ya da kurum ve kuruluş bazında öğretici etkinliklerle rekabet hukuku ve ilgili ülke mevzuatının benimsenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, kamu kuruluşları yöneticilerine ve ilgili kuruluşların uzman ve müfettiş yardımcılarına, kaymakam adaylarına, meslek örgütlerine, barolara ve sivil toplum örgütlerine yönelik düzenli eğitim seminerleri gerçekleştirilmektedir. Rekabet uzmanlarının, üniversitelerin rekabet hukuku derslerine eğitmen olarak katılımı, Kurum bünyesinde üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen düzenli eğitimler de bu kapsamda ele alınmaktadır.

Rekabet Kurumu, faaliyete geçtiği günden bu yana rekabet kültürüne ilişkin toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılması amacıyla sayısız seminer ve sempozyum etkinlikleri gerçekleştirmekle birlikte; özel - kamu ayırımı gözetmeksizin bu konuda etkinlik içerisinde olan üniversite, kurum ve kuruluşların çabalarına, ortaya koyduğu katkılarla destek olmaktadır. Bunun yanı sıra akademi ile ilişkilerine süreklilik ve sürdürülebilirlik niteliği kazandırarak, ülkemiz rekabet hukuku gelişiminin dinamiklerinden olan üniversite ve akademisyenlerin rekabet hukuku alanındaki girişimlerine destek olmaktadır.