Karar Sayısı :
17-12/143-63
Karar Tarihi : 6.4.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
Vive B.V.
Vive B.V.’nin tek kontrolünün Toyota Industries Corporation'ın tek kontrolünde bulunan Toyota Industries Europe AB tarafından devralınması işlemine izin verildi.