Karar Sayısı :
17-12/145-64
Karar Tarihi : 6.4.2017
Karar Türü :
Menfi Tespit ve Muafiyet
Turkcell Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
Turkcell Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ile KVK Teknoloji Ürünleri ve Tic. A.Ş. ve Genpa Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. arasında akdedilen Distribütörlük ve Cihaz İşbirliği Sözleşmesine bireysel muafiyet tanındı.