Karar Sayısı :
17-12/146-65
Karar Tarihi : 6.4.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
Actelion Ltd.
Johnson & Johnson tarafından Actelion Ltd’nin tek kontrolünün devralınması işlemine izin verildi.