Ukrayna Rekabet Forumuna Katılım

Ukrayna Antitekel Komitesi ve Rekabet Geliştirme Vakfı tarafından 2-3 Mart tarihlerinde Kiev’de düzenlenen 6. Ukrayna Rekabet Forumu’na Kurumumuzu temsilen Kurul 2. Başkanı Arslan NARİN, Kurul Üyeleri Adem BİRCAN ve Şükran KODALAK, Strateji Geliştirme Düzenleme ve Bütçe Dairesi Başkan Vekili Mehmet YANIK, Rekabet Başuzmanı Hilal YILMAZ ile Rekabet Uzmanı Ebru İNCE katılmıştır.

“Ukrayna’ya Yönelik OECD İkili Gözden Geçirme Raporunun ve Politika Önerilerinin Ele Alınması”, “Hukuki Reformlar ve Rekabet Üzerine Etkileri”, “Devlet Yardımları Kontrolünde Uygulama Öncelikleri”, “Doğal Tekellere Yönelik Düzenlemelerin İyileştirilmesi ve Düzenlenen Sektörlerde Etkin Rekabetin Sağlanması”, “Rekabet İhlali İncelemelerinin Etkinliğinin Sağlanmasında İnceleme Araçlarının Yeri ve Diğer Uygulayıcılarla İşbirliğinin Önemi”, “Rekabet Uyum Programları Uygulamaları” gibi başlıkların ele alındığı toplantıda Ebru İNCE “Rekabet Kurumunun İnceleme Yetkileri ve Bu Yetkilerin Etkin Kılınması” konusunda bir sunum yapmıştır.