Rekabet Kurumu Çimento Sektör Araştırması Çalıştayı

Rekabet Kurumu tarafından 2 Kasım 2016 tarihinde yayınlanan Çimento Sektörü Raporu, 20 Aralık 2016 tarihinde İzmir’de yapılan çalıştayda değerlendirildi. Çalıştaya Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye Hazır Beton Birliği ve diğer sektör temsilcileri ile akademisyenler katıldı. Çalıştay ÇEİS yönetim kurulu başkanı Tufan ÜNAL’ın konuşmasıyla başladı. Ünal konuşmasında, Çimento sektörünün Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olduğunu ve 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren köklü ve kurumsal bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi. Ünal’ın ardından TÇMB temsilcisi M. Şefik Tüzün, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Handan AK ve Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer TORLAK konuşmalarını yaptı. Prof. Dr. Torlak tarafından, piyasa içinde adil rekabet ortamının oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi. Sektörün farklı kesimlerinden gelecek tespit ve önerilerin Kurulun konu hakkındaki çalışmalarına katkı sağlayacağı ve sektör ve tüketiciler üzerinde olumlu sonuçlar doğuracağı dile getirildi. Sektör incelemesinin amacının sektör oyuncularını Kanun’un cezai yaptırımları ile karşı karşıya bırakmak olmadığı da ifade edildi. Ayrıca çalıştayda çimento üreticilerinin fiyatlama davranışları, çimento üreticileri arasındaki bilgi değişimi, ihracat, mevsimsellik ve dikey entegrasyonun piyasadaki rekabete etkileri tartışıldı.