OECD Çalıştayına Katılım

OECD tarafından 9 Mart tarihinde Paris’de düzenlenen “Pazar Çalışmaları İçin Sektörlerin veya Endüstrilerin Seçimi ve Önceliklendirilmesi Hakkında Çalıştay”a Kurumumuzu temsilen 2. Denetim ve Uygulama Dairesi Mesleki Koordinatörü Ebru ÖZTÜRK ve Rekabet Uzmanı Cihan BİLAÇLI katılmıştır.

Çalıştay; “Pazar çalışması hedefleri incelenecek sektörlerin seçim ve önceliklendirme sürecini nasıl etkiler?”, “İncelenecek sektörlerin seçimi ve önceliklendirilmesine ilişkin stratejik değerlendirmeler”, “Pazar araştırması için aday sektörler belirleme teknikleri” ve “Pazar araştırması kapsamının belirlenmesi” olmak üzere 4 bölümden oluşmuştur. Belirtilen konularda katılımcı üye ülkelerin temsilcileri tarafından sunum ve tartışmalar gerçekleştirilmiştir.