Kuala Lumpur/MALEZYA’da Düzenlenen 7. ASEAN Rekabet Konferansına Katılım

Malezya Rekabet Komisyonu (MRK) tarafından 8-9 Mart 2017 tarihlerinde Kuala Lumpur/MALEZYA’da düzenlenen 7. ASEAN Rekabet Konferansı’na Kurumumuzu temsilen Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer TORLAK, Kurul Üyesi Fevzi ÖZKAN, Kurul üyesi Mehmet AYAN, Başhukuk Müşaviri Salim AYDEMİR, Mesleki Koordinatör Osman Tan ÇATALCALI ve Rekabet Uzmanı Gözde MAVİ katılmıştır.

Konferansta tartışılan ana gündem maddeleri arasında “2015 Sonrası Rekabetçi bir ASEAN Vizyonu”, “ASEAN’ın Genç Rekabet Kurumları - Kararlılık İşe Koyulunca”, “Rekabet Kanunları MKOBİ’ler için Önemlidir - Efsane mi Gerçek mi?”, “Kamu Politikası Mülahazalarını Dengelemek”, “Birleşme Kontrolleri ve Rekabet Üzerindeki Etkileri“ gibi başlıklar yer almıştır.

Konferansın ardından Kurumumuz Heyeti ile MRK Heyeti arasında rekabet hukuku ve politikası alanındaki çeşitli konularda görüş alışverişinin yapıldığı bir toplantı düzenlenmiştir.