Antitröst 2017 Bahar Toplantısına Katılım

Amerikan Barolar Birliği (ABA) Antitröst Hukuku Birimi tarafından 28-31 Mart 2017 tarihlerinde Washington D.C./ABD’de düzenlenen “Antitröst 2017 Bahar Toplantısı”na Kurumumuzu temsilen Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer TORLAK, Kurul Üyesi Mehmet AYAN, Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin ÜNLÜ, Dış İlişkiler, Eğitim ve Rekabet Savunuculuğu Dairesi Başkanı Ali ARIÖZ, Mesleki Koordinatör Burak BÜYÜKKUŞOĞLU ve Rekabet Uzmanı Bahar ERSOY ZENGİN katılmıştır.

Toplantıda tartışılan konular arasında “ABD Adalet Bakanlığından Güncel Haberler”, “Yeşil Ekonomide Rekabet ve Tüketicinin Korunması”, “Tüketicinin Korunmasında 2016 Yılının Gözden Geçirilmesi”, “Kritik Dış Yargı Çevrelerinde Birleşme Kontrolü”, “Kartel Cezaları Rekabet Karşıtı Zararı Ölçüyor mu?”, “ABD ve AB’deki Sınıf Davası Mekanizmalarının Tartışılması”, “Pişmanlık 25 Yaşında: Yargı Çevreleri Arttı, Ama Etkinlik Arttı mı?”, “İlaç Birleşmeleri ve İnovasyon”, “Latin Amerika’da Antitröst”, “Brexit’in Rekabet Hukuku ve Uygulaması Bakımından Anlamı”, “Kartel Davalarının İdaresi: Birden Çok Yargılamanın Uyumunu ve Sonuçlanmasını Sağlamak”,  “Başkanın Vitrini: Rekabetin Teşviki/Tüketicinin Korunması: Hedefler Uyumlu mu, Çelişkili mi?”, “Benchmark Çalışmaları: Şirketler Arasında Meşru Bir İletişim Yolu Mu, Yoksa Potansiyel Gizli Bir Anlaşma Mı?”, “Asya’da Antitröst Cezaları”, “Verilerin Korunması: Küresel Uyum Mu, Ayrılık Mı?” ve “FTC Büro Direktörleri İle Kurumdan Haberler” gibi başlıklar yer almıştır. Bunun yanı sıra, toplantının bir bölümü Amerikan yargı sisteminin gözlenebilmesi amacıyla “Dava Provası”na ayrılmıştır. Toplantı “Uygulayıcılara Yönelik Yuvarlak Masa Toplantısı” ve akabinde gerçekleştirilen soru-cevap bölümü ile son bulmuştur.

Toplantılar kapsamında Başkan TORLAK ayrıca T.C. Vaşington Büyükelçisi Serdar KILIÇ ile de bir görüşme gerçekleştirmiştir.