Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve S.S. Gemi Tali Acenteleri Deniz Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifi Hakkında Soruşturma Açıldı

Zeyport Limanı işleticisi Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerine aykırı şekilde liman faaliyetleri yürüttüğü ve bu suretle rekabeti engellediği iddiasını içeren şikayet başvurusunu, Rekabet Kurulu, Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan önaraştırmada, Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ve S.S. Gemi Tali Acenteleri Deniz Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifinin faaliyetleri incelenerek; 26.03.2014 tarihinde, 14-12/223-99 sayı ile, 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca şikayetin reddi ile soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilmişti. Anılan Kurul kararı Ankara 2. İdare Mahkemesinin 17.11.2016 tarihli ve E. 2014/1379, K. 2016/2917 sayılı kararı ile iptal edilmişti.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 23.03.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili yargı kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca;

  • Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
  • S.S. Gemi Tali Acenteleri Deniz Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifi

hakkında soruşturma açılmasına 17-11/140-M sayı ile karar verdi.

Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri; 6. maddesi ise, hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır.

*Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.