Trakya Cam Sanayii A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı

Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile bayi ve yeniden satıcılarının 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettikleri yönündeki iddiaları içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 24.11.2016 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak;

-  Trakya Cam Sanayii A.Ş.

hakkında soruşturma açılmasına, 16-41/672-M sayı ile karar verdi.

Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri; 6. maddesi ise hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır. Soruşturma, adı geçen şirketin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatıldı.

* Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.