Luxottica Gözlük Endüstri ve Ticaret A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı 14 Şubat 2017 Tarihinde Yapılacak

Luxottica Gözlük Endüstri ve Ticaret A.Ş.’nin satış politikaları ve diğer uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 14 Şubat 2017 Salı günü, saat 10.30’da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 06 Şubat 2017 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.