2014-2018 Rekabet Kurumu Stratejik Planı yayımlandı

Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile stratejik planlama yasal bir temele kavuşmuş, kamu kurumları için stratejik plan hazırlanması yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir.

Bu yasal zorunluluk düzenleyici ve denetleyici kurumlar için geçerli olmasa da, faaliyetlerin belirlenen vizyon, misyon ve ilkeler çerçevesinde, stratejik plana ve bu plan ile tespit edilen amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dayalı olarak, planlı ve programlı bir şekilde yürütülmesi anlayışı doğrultusunda, Kurumumuz stratejik planının hazırlanması gereği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda “2014-2018 Rekabet Kurumu Stratejik Planı” hazırlanmıştır.

Plana erişmek için tıklayınız.