Bilgi Edinme
27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun, uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi gereğince Kurumumuz bünyesinde kurulan Bilgi Edinme Biriminin; 

Yazışma Adresi:
Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:9 Bilkent Çankaya 06800 / ANKARA

Faks No:

0 (312) 266 79 41`dir.

Bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımız başvurularını bu birime şahsen, faks, posta veya elektronik posta yoluyla yapabileceklerdir.

Başvurularda edinmek istenilen bilginin açık olarak belirtilmesi, kişinin isim, adres ve imzasının bulunması, faks veya elektronik ortamda bilgi almak isteyenlerin T.C Kimlik numarası bildirilmesi zorunludur. E-posta ile veya faks ile başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin sayfanın sağında 'Yazılı Başvurular' başlığı altında yer alan bağlantılardan erişilebilen uygun başvuru formunu doldurmaları zorunludur.
Başvuru sahibinin adı ve soyadı :
Oturma yeri veya iş adresi :
TC Kimlik No :
Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz : Yazılı Elektronik
Elektronik posta adresi :
Dosya :
İstenen bilgi veya belgeler :
Tüzel kişinin ünvanı :
Tüzel kişinin adresi :
Yetkili kişinin TC Kimlik Numarası :
Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz : Yazılı Elektronik
Yetkili kişinin elektronik posta adresi :
İstenen bilgi veya belgeler :