Açık Kısıtlamalar

Birçok rekabet otoritesi tarafından yararlı hiçbir etki doğurmadığı kabul edilen ve oldukça ciddi ihlal olarak kabul edilen an-laşma veya uygulamalardır. Yatay ilişkideki rakipler arasında gözlenen fiyat tespiti, piyasaların tahsisi, mal ve hizmet üretim ve satış miktarının belirlenmesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Dikey ilişki durumundaki (yani üretim ve dağıtım zincirinin farklı düzeylerinde faaliyet gösteren) açık kısıtlamalara ise alıcının kendi satış fiyatının sağlayıcı tarafından belirlenmesi, belli bölgesel veya belirli müşteri gruplarına yönelik kısıtlamalar örnek olarak verilebilir. Bu tür hükümlerin yer aldığı anlaşmaların grup muafiyetinden yararlanması da mümkün değildir. (Bkz. KOMİSYON (2002), Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz, “2. Anlaşmaları Grup Muafiyeti Kapsamı Dışına Çıkaran Sınırlamalar”)