Alıcı Gücü

Bir veya birden fazla alıcının, söz konusu alım pazarındaki ekonomik güçlerine bağlı olarak satıcılardan uygun koşullarda satın alma yapabilme kabiliyetleridir. Güçlü alıcılar, güçlü satıcıların fiyatlama politikalarını disipline edebileceği ve böylece ilgili piyasada bir güçler dengesi yaratabileceği için alıcı gücü rekabet analizinde önemli bir yere sahiptir. Ancak alıcı gücü mutlaka bir pozitif etki yaratmayabilir. Örneğin, güçlü bir alıcının zayıf satıcılarla karşı karşıya olduğu bir durumda sonuç, alıcının güçlü olmadığı duruma kıyasla daha kötü olabilir. (Bkz. Dengeleyici Karşı Güç (Countervailing Power) ve KOMİSYON (2002))